Rabu, 5 Januari 2011

PENYUSUNAN FAIL PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

Fail Panitia Pendidikan Islam

  
Fail 1
MINIT MESYUARAT PANITIA.

Fail 2
SURAT MENYURAT DAN PEKELILING

Fail 3
MAKLUMAT GURU
3.1 Butir Peribadi.
3.2 Jadual Waktu Peribadi.
3.3 Hasilan BBM
3.4 Rekod Penggunaan BBM
3.5 Senarai Buku Teks
3.6 Senarai Buku Rujukan Guru

Fail4
SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
4.1 Sukatan Pelajaran
4.2 Huraian Sukatan Pelajaran
4.3 Rancangan Pelajaran Tahunan.
- Tahun 1 hingga tahun 6

Fail5
PERANCANGAN PENINGKATAN PANITIA
5.1 Perancangan Jangka Panjang.
5.2 Perancangan Tahun Semasa.
5.3 Perancangan Operasional.

Fail 6
PERKEMBANGAN STAF

Fail 7
BANK SOALAN
7.1 Soalan Peperiksaan Dalaman.
7.2 Soalan Peperiksaan Awam
7.3 Soalan Latihan

Fail 8
ANALISIS UJIAN DAN PEPERIKSAAN
8.1 Jadual Peperiksaan.
8.2 Analisis Peperiksaan.
8.3 Post Mortem
8.4 Tindakan Susulan

Fail 9
PERSATUAN AGAMA ISLAM
9.1 Perancangan Tahunan Persatuan
9.2 Carta Organisasi
9.3 Perlembagaan
9.4 Senarai Ahli
9.5 Rekod Kehadiran Ahli
9.6 Rekod Aktiviti Mingguan

Fail 10
LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI
10.1 Laporan setiap aktiviti yang dijalankan.

Fail 11
FAIL KEWANGAN
11.1 Anggaran Perbelanjaan Tahunan.
11.2 Senarai Bahan Hendak Dibeli.

Fail 12
PAFA12.1
Borang Pencapaian Individu.
12.2 Borang Rumusan Kelompok.
12.3 Keputusan Keseluruhan Setiap Tahun.

Fail 13
PENCERAPAN / PENYEMAKAN BUKU LATIHAN
13.1 Laporan Pencerapan Guru.
13.2 Laporan Penyemakan Buku Latihan.

Fail 14
Fail j-QAF
(sumber: BPI)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...